The Taste of Wisdom

 "ถ้าเครื่องดื่มชนิดหนึ่งจะมีมานานกว่า 2000 ปี แต่กลับมีคนไม่มากที่รู้ว่ามีอยู่และเขาเหล่านั้นหลงใหลมัน ถ้าบรรดานักปราชญ์ เหล่าผู้รู้ คือผู้หลงใหลคลั่งไคล้และครอบครองเสน่ห์ที่แท้จริง อาจลึกซึ้งเกินกว่า รสสัมผัส" สัมผัสรสชาติแห่งอารยะ...มาดี้คอมบูชะ

Summer
Tea

"ฤดูร้อนในเขตพื้นที่สูงแถบภาคเหนือของประเทศไทย ต้นชาป่าหรือชาเมี่ยง สายพันธุ์อัสสัมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ในแหล่งประวัติศาสตร์ชาซึ่งมีอายุหลายร้อยปี กำลังเข้าสู่ช่วงต้นของฤดูกาลเก็บเกี่ยว ความพร้อมและสมบูรณ์ที่สุดของต้นชา ณ เวลานี้ ถูกผสานเข้ากับภูมิความรู้ของตระกูลทำชา ที่ตั้งใจถ่ายทอดธรรมชาติ" ความสวยงามที่สดใสของชาอัสสัมฤดูร้อน...summer tea

Winter
Tea

"วิถีของคนทำชา ที่ใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน เก็บทุกรายละเอียดอย่างประณีต ลงลึกทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ รู้รอการบ่มหมัก ต้องไม่รีบร้อน กับวิถีของชาอูหลงในฤดูหนาว ที่จะเติบโตอย่างช้าช้า ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น แม้ผลผลิตที่ได้อาจน้อยนิด แต่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ด้วยรสชาติของชาและกลิ่นหอมที่ชัดเจนมากกว่าชาอูหลงฤดูใด ที่สุดของชาอูหลง" วิถีของชาที่เนิบช้า...แต่ชัดเจน...winter tea
VIEW MORE