ข่าวสารและโปรโมชั่น
ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ให้การสนใจ Madi Kombucha ปัจจุบันมีจำหน่ายทั้งใน กรุงเทพและต่างจังหวัดMadi Kombucha ขนาด 100ml มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการMadi Kombucha ได้รับการตอบรับจากชาวมาเลเซียอย่างอบอุ่น